VERKSAMHET

Svenska Teaterföreningen i Finland r.f. verkar för att trygga och främja finlandssvensk scenkonst. Under de senaste åren har föreningens mest synliga verksamhet bestått i dels utdelningen av stipendier för teaterverksamhet och vidareutbildning.

Stipendier och pris

Stipendierna som lediganslås i april genom annonser i de finlandssvenska dagstidningarna samt på föreningens hemsida kan sökas av såväl professionella scenkonstnärer, ensembler och teaterarbetare som personer och grupper som ägnar sig åt amatörteaterverksamhet. Föreningen har också möjlighet att utan ansökan utdela pris till förtjänta teaterarbetare.

Övrig verksamhet

Vid sidan av stipendieutdelningen fungerar föreningen i allt högre grad som en sammanhållande länk mellan sina teaterintresserade medlemmar och ordnar gemensamma teaterbesök och andra träffar. Vissa teatrar beviljar medlemmarna rabatterat biljettpris till en del av sina föreställningar.

Medlemmar

Antalet föreningsmedlemmar rör sig omkring 100. Ansökan om medlemskap i föreningen sker genom att anmäla både postadress och eventuell e-postadress till föreningens sekreterare under adressen sekreterare(ät)teaterforeningen.fi. År 2024 är medlemsavgiften 15 euro för årsmedlemmar och 100 euro för ständiga medlemmar, föreningens kontonummer i Aktia är 405554-52313666 (IBAN FI78 4 055 5452 31 36 66). 

Användbara länkar

Finlandssvensk teaterinfo www.teater.fi

Info om stipendier  www.fyrk.fi