Basar 2010

 

                                               

 

                                         

 

 

Stipendieutdelningsmöte i maj 2011

Från vänster Unda-Marina Nemlander, Magnus Pettersson, Birgitta Karlsson och Monica Ståhls-Hindsberg

Hedersmedlem Kate von Konow

Kate von Konow, hedersmedlem

Mikael Westerback, föreningens tidigare skattmästare

 

Från vänster; Mikael Westerback, Petra Hakala, Anita Nystén, Kate von Konow, Maria Ekman-Kolari och Marika Grönqvist

 

SVENSKA TEATERFÖRENINGEN I FINLAND 100 ÅR - PRISUTDELNING VÅREN 2013

 

Sue Lemström premierades för livsverk inom scenkonst

Ida Kuningas (ung förmåga)  och Kristian Ekholm (pyroteknik)

 

 

Årsmöte 11.4.2017 på Mamma Rosa