STIPENDIER

 

Vem kan söka

Svenska Teaterföreningen i Finland r.f. lediganslår varje vår i april sina stipendier genom annonser i de lokala dagstidningarna och genom anslag på teatrarna. Stipendierna kan sökas av finlandssvenska scenkonstnärer, teatergrupper och teatrar. Verksamhet inom eller till förmån för amatörteater kan också komma ifråga. Styrelsen understöder även gärna arbete med barnteater. Den regionala fördelningen beaktas vid utdelningen.

Stipendier

Svenska Teaterföreningen i Finland r.f. lediganslår varje vår i april sina stipendier. Stipendierna kan sökas av finlandssvenska scenkonstnärer, teatergrupper och teatrar. Verksamhet inom eller till förmån för amatörteater kan också komma ifråga. Styrelsen understöder även gärna arbete med barnteater. Den regionala fördelningen beaktas vid utdelningen.

Ändamål

Stipendierna är avsedda att användas till att täcka direkta kostnader. För utbildningsresor ersätts resekostnader, utgifter för boende och kursavgifter, medan dagtraktamenten inte utbetalas. Stipendier ges inte för grundutbildning eller redan genomförda projekt. Samma mottagare tilldelas inte stipendier två år i rad om inte särskilda omständigheter motiverar det.

Stipendieredovisningar

Redovisning för 2024 stipendier med kopior på verifikat bör inlämnas då projektet förverkligats, senast 31. mars 2025.

 

Stipendier 2024

Lilla Villans vänner r.f

SKOTT r.f.

Teaterföreningen Kulingen r.f

Skärgårdsteatern r.f

Vanda Teaterförening r.f

Sirius teatern r.f

Teater Kennedy r.f

Nylands svenska ungdomsförbund NSU

Teater Taimine

Östra Nylands ungdomsförbund

Daniela Fogelholm och Zusan Söderström

Estrad Evenemang r.f

Arbetsgruppen VILD

Minna Nyberg arbetsgrupp

Oksana Lommi

Samfundet Ehrensvärd

Västnyländsk ungdomsföreningen r.f

Esbobygdens Ungdomsförbund/Finns sommarteater

Västranyländska Ungdomsringen r.f/ Raseborgs sommarteater 2024

 

Stipendier 2023

Föreningen mottog sammanlagt 29 ansökningar. Styrelsen beviljade medel på € 30 500 enligt följande upplägg.

 

Rampfeber rf

Teater Mars / Universum

Skärgårdsteatern rf 

Chekhov Machine rf

Borgåbygdens ungdomsförbund rf 

Arbetsgrupp Lund, Patinen, Zilliacus 

Maxmo Hembygdsförening rf 

Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs rf 

Arbetsgruppen Granberg och Björkholm 

Opera Tellus 

Juthbacka teaterförening/ Arbetsgruppen Kråktrilogi

FSU rf / Teaterkalaset

Unga Scenkompaniet rf 

Kompani Nord Teaterförening

 

Stipendier 2022

Föreningen hade mottagit sammanlagt 27 ansökningar. Styrelsen beviljade medel på sammanlagt 26.000 € enligt följande upplägg. 

 

Skärgårdsteatern rf 
Arbetsgruppen Folkefiender
Teater Taimine
Teaterföreningen 4 Floors of Whores
EBUF/ Finns sommarteater
Arbetsgruppen Hamlet går igen
Arbetsgruppen för Där är dom häxorna,vättarna 
Teater Venus /Venus maskworks                                                       
Östra Nylands ungdomsförbund rf / Lurens sommarteater

Vanda Teaterförening rf    

Stipendier 2021

Skärkårdsteatern rf

I'm so here, en vandringsföreställning

Teater 90

Rampfeber rf

Glitcher rf

Mikaela Hasán

Unga Scenkompaniet rf Vasa

Grus Grus Teater

 

Stipendier 2020

 

AD Astra

Teaterföreningen Blaue Frau

Scenkonstkollektivet Chekhov Machine

Samfundet Ehrenswärd

Lappo Ungdomsförening

Arbetsgrupp Makarevitch och Øwre

Teater Mestola

Teatergruppen Qvinnoröster

Skärgårdsteatern

Teater Tapi

Stipendier 2019

Tilldelades:

Vanda teaterförening

Skärgårdsteatern

EBUF/ Finns sommarteater

Petalax hembygdsförening

Oskar Silén

Östra Nylands Förbund /Lurens sommarteater

Arbetsgrupp Backstusittar Brita

Rampfeber rf

Lust rf,

Borgåbygdens ungdomsförbund

Produktionshuset rf / Arbetsgruppen Prinsessan

Frigruppen Glitcher

Unga Scenkompaniet

Teater Venus/ Arbetsgruppen FlipFlop

Arbetsgrupp Andra Linjen

Teater Taimine

Grus Grus Teater rf

 

 

Stipendier 2018

Tllldelades:

 

Skärgårdsteatern

Track

Samfundet Ehrensvärd

Ensemble Bulleribock

Michaela Hasan

Arbetsgruppen Katten & Co

Teatergruppen Qvinnoröster

Hangö Teaterträff

Sofia Aminoff

Pikulilla Teatern

Västnyländska ungdomsringen

Sofia Molin

Teater Kuling

Sirius Teatern

Teater Mestola

Marc Svanström

 

Stipendier 2017

Tilldelades:

 

Anja Bargum

Teater Taimine

Teater 90°

Skärgårdsteatern

Hangö Teaterträff

Teater Mars

Blaue Frau

Åsa Nybo

Teater Josefina

Lurens

Vanda Teaterförening

Grete Sneltveldt

Borgåbygden

Arn-Henrik Blomqvist

Unga Scenkompaniet