STIPENDIER

Vem kan söka

Svenska Teaterföreningen i Finland r.f. lediganslår varje vår i april sina stipendier genom annonser i de lokala dagstidningarna och genom anslag på teatrarna. Stipendierna kan sökas av finlandssvenska scenkonstnärer, teatergrupper och teatrar. Verksamhet inom eller till förmån för amatörteater kan också komma ifråga. Styrelsen understöder även gärna arbete med barnteater. Den regionala fördelningen beaktas vid utdelningen.

Ansökan

Av ansökan skall framgå det ansökta beloppets storlek, projektplan - och budget, samt (Obs!) kontaktuppgifter (gärna även e-postadress), personnummer och bankkonto. Ansökan bör vara undertecknad. Ofullständiga eller försenade ansökningar eller ansökningar som endast insänts per e-post utan underskrift beaktas ej. Ansökan skall vara föreningen till handa senast i april 2018, adress: Svenska Teaterföreningen c/o Old Times, Annegatan 12, 00120 Helsingfors.

Redovisning med kopior på verifikat bör inlämnas då projektet förverkligats, senast 1. mars 2018.

Ändamål

Stipendierna är avsedda att användas till att täcka direkta kostnader. För utbildningsresor ersätts resekostnader, utgifter för boende och kursavgifter, medan dagtraktamenten inte utbetalas. Stipendier ges inte för grundutbildning eller redan genomförda projekt. Samma mottagare tilldelas inte stipendier två år i rad om inte särskilda omständigheter motiverar det.


Ansökningsanvisningarna  finns även på webbadressen http://fyrk.fi

Stipendier 2017

Tilldelades:

 

Anja Bargum

Teater Taimine

Teater 90°

Skärgårdsteatern

Hangö Teaterträff

Teater Mars

Blaue Frau

Åsa Nybo

Teater Josefina

Lurens

Vanda Teaterförening

Grete Sneltveldt

Borgåbygden

Arn-Henrik Blomqvist

Unga Scenkompaniet