STIPENDIER

Vem kan söka

Svenska Teaterföreningen i Finland r.f. lediganslår varje vår i april sina stipendier genom annonser i de lokala dagstidningarna och genom anslag på teatrarna. Stipendierna kan sökas av finlandssvenska scenkonstnärer, teatergrupper och teatrar. Verksamhet inom eller till förmån för amatörteater kan också komma ifråga. Styrelsen understöder även gärna arbete med barnteater. Den regionala fördelningen beaktas vid utdelningen.

Ansökan

Ansökningstid 3-28.5.2021.

Stipendienasökningar för år 2021 inlämnas senast fredagen 28.5.2021 till Old Times, Annegatan 12, 00120 Helsingfors eller sekreterare@teaterforeningen.fi. Ladda ner det obligatoriska försättsbladet här. 

/Site/Data/221/Files/Foersaettsblad%20stipendier%202021.pdf

 

Redovisning med kopior på verifikat bör inlämnas då projektet förverkligats, senast 1. mars 2022.

Ändamål

Stipendierna är avsedda att användas till att täcka direkta kostnader. För utbildningsresor ersätts resekostnader, utgifter för boende och kursavgifter, medan dagtraktamenten inte utbetalas. Stipendier ges inte för grundutbildning eller redan genomförda projekt. Samma mottagare tilldelas inte stipendier två år i rad om inte särskilda omständigheter motiverar det.

Stipendier 2021

Skärgårdsteatern rf

I'm so here, en vandringsföreställning

Teater 90

Rampfeber rf

Glitcher rf

Mikaela Hasán

Unga Scenkompaniet rf Vasa

Grus Grus Teater

 

 

Stipendier 2020

 

AD Astra

Teaterföreningen Blaue Frau

Scenkonstkollektivet Chekhov Machine

Samfundet Ehrenswärd

Lappo Ungdomsförening

Arbetsgrupp Makarevitch och Øwre

Teater Mestola

Teatergruppen Qvinnoröster

Skärgårdsteatern

Teater Tapi

Stipendier 2019

Tilldelades:

Vanda teaterförening

Skärgårdsteatern

EBUF/ Finns sommarteater

Petalax hembygdsförening

Oskar Silén

Östra Nylands Förbund /Lurens sommarteater

Arbetsgrupp Backstusittar Brita

Rampfeber rf

Lust rf,

Borgåbygdens ungdomsförbund

Produktionshuset rf / Arbetsgruppen Prinsessan

Frigruppen Glitcher

Unga Scenkompaniet

Teater Venus/ Arbetsgruppen FlipFlop

Arbetsgrupp Andra Linjen

Teater Taimine

Grus Grus Teater rf

 

 

Stipendier 2018

Tllldelades:

 

Skärgårdsteatern

Track

Samfundet Ehrensvärd

Ensemble Bulleribock

Michaela Hasan

Arbetsgruppen Katten & Co

Teatergruppen Qvinnoröster

Hangö Teaterträff

Sofia Aminoff

Pikulilla Teatern

Västnyländska ungdomsringen

Sofia Molin

Teater Kuling

Sirius Teatern

Teater Mestola

Marc Svanström

 

Stipendier 2017

Tilldelades:

 

Anja Bargum

Teater Taimine

Teater 90°

Skärgårdsteatern

Hangö Teaterträff

Teater Mars

Blaue Frau

Åsa Nybo

Teater Josefina

Lurens

Vanda Teaterförening

Grete Sneltveldt

Borgåbygden

Arn-Henrik Blomqvist

Unga Scenkompaniet