STIPENDIER

Vem kan söka

Svenska Teaterföreningen i Finland r.f. lediganslår varje vår i april sina stipendier genom annonser i de lokala dagstidningarna och genom anslag på teatrarna. Stipendierna kan sökas av finlandssvenska scenkonstnärer, teatergrupper och teatrar. Verksamhet inom eller till förmån för amatörteater kan också komma ifråga. Styrelsen understöder även gärna arbete med barnteater. Den regionala fördelningen beaktas vid utdelningen.

Ansökan

Av ansökan skall framgå det ansökta beloppets storlek, projektplan - och budget, samt (Obs!) kontaktuppgifter (gärna även e-postadress), personnummer och bankkonto. Ansökan bör vara undertecknad. Ofullständiga eller försenade ansökningar eller ansökningar som endast insänts per e-post utan underskrift beaktas ej. Ansökan skall vara föreningen till handa senast i 2.maj 2019, adress: Svenska Teaterföreningen c/o Old Times, Annegatan 12, 00120 Helsingfors.

Redovisning med kopior på verifikat bör inlämnas då projektet förverkligats, senast 1. mars 2020.

Ändamål

Stipendierna är avsedda att användas till att täcka direkta kostnader. För utbildningsresor ersätts resekostnader, utgifter för boende och kursavgifter, medan dagtraktamenten inte utbetalas. Stipendier ges inte för grundutbildning eller redan genomförda projekt. Samma mottagare tilldelas inte stipendier två år i rad om inte särskilda omständigheter motiverar det.


Ansökningsanvisningarna  finns även på webbadressen http://fyrk.fi

 

Stipendier 2019

Tilldelades:

Vanda teaterförening

Skärgårdsteatern

EBUF/ Finns sommarteater

Petalax hembygdsförening

Oskar Silén

Östra Nylands Förbund /Lurens sommarteater

Arbetsgrupp Backstusittar Brita

Rampfeber rf

Lust rf,

Borgåbygdens ungdomsförbund

Produktionshuset rf / Arbetsgruppen Prinsessan

Frigruppen Glitcher

Unga Scenkompaniet

Teater Venus/ Arbetsgruppen FlipFlop

Arbetsgrupp Andra Linjen

Teater Taimine

Grus Grus Teater rf

 

 

Stipendier 2018

Tllldelades:

 

Skärgårdsteatern

Track

Samfundet Ehrensvärd

Ensemble Bulleribock

Michaela Hasan

Arbetsgruppen Katten & Co

Teatergruppen Qvinnoröster

Hangö Teaterträff

Sofia Aminoff

Pikulilla Teatern

Västnyländska ungdomsringen

Sofia Molin

Teater Kuling

Sirius Teatern

Teater Mestola

Marc Svanström

 

Stipendier 2017

Tilldelades:

 

Anja Bargum

Teater Taimine

Teater 90°

Skärgårdsteatern

Hangö Teaterträff

Teater Mars

Blaue Frau

Åsa Nybo

Teater Josefina

Lurens

Vanda Teaterförening

Grete Sneltveldt

Borgåbygden

Arn-Henrik Blomqvist

Unga Scenkompaniet