AKTUELLT

 

Stipendier 2024

Ansökningstid för stipendier: 4.4-30.4. 2024. Ansökningar kan skickas per post till Old Times/ Bernt Morelius, Annegatan 12, 00120 Helsingfors eller per epost till sekreterare@teaterforeningen.fi

Använd detta försättsblad i din ansökan. 

 

Stipendieredovisningar

Redovisning för 2023 stipendier med kopior på verifikat bör inlämnas då projektet förverkligats, senast 31. mars 2024.

 

Stipendier 2023

Föreningen mottog sammanlagt 29 ansökningar. Styrelsen beviljade medel på € 30 500 enligt följande upplägg.

 

Rampfeber rf

Teater Mars / Universum

Skärgårdsteatern rf 

Chekhov Machine rf

Borgåbygdens ungdomsförbund rf 

Arbetsgrupp Lund, Patinen, Zilliacus 

Maxmo Hembygdsförening rf 

Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs rf 

Arbetsgruppen Granberg och Björkholm 

Opera Tellus 

Juthbacka teaterförening/ Arbetsgruppen Kråktrilogi

FSU rf / Teaterkalaset

Unga Scenkompaniet rf 

Kompani Nord Teaterförening

 

Årsmötet 2024

Årsmötet den 18.4.2024 valde två nya styrelsemedlemmar Mira Berglund-Fitzpatrick och Ida Flemmich. Karl-Wilhelm Lindgren valdes till stipendieansvarig och Viveka Åberg till ny sekreterare för föreningen. 

                                                                       

Medlemskap

Ansökan om medlemskap i föreningen sker genom att anmäla både postadress och eventuell e-postadress till sekreteraren under adressen sekreterare(ät)teaterforeningen.fi.

Vill du som redan är medlem i föreningen i fortsättningen få dina medlemsbrev per e-post?

Meddela din e-postadress här, Tack!

 

Skriv siffran 5 med bokstäver: