AKTUELLT

 

Stipendier 2024

Föreningen mottog sammanlagt 46 ansökningar. Styrelsen beviljade medel på € 32 500

enligt följande upplägg:

 

Lilla Villans vänner r.f

SKOTT r.f.

Teaterföreningen Kulingen r.f

Skärgårdsteatern r.f

Vanda Teaterförening r.f

Sirius teatern r.f

Teater Kennedy r.f

Nylands svenska ungdomsförbund NSU

Teater Taimine

Östra Nylands ungdomsförbund

Daniela Fogelholm och Zusan Söderström

Estrad Evenemang r.f

Arbetsgruppen VILD

Minna Nyberg arbetsgrupp

Oksana Lommi

Samfundet Ehrensvärd

Västnyländsk ungdomsföreningen r.f

Esbobygdens Ungdomsförbund/Finns sommarteater

Västranyländska Ungdomsringen r.f/ Raseborgs sommarteater 2024

Stipendieredovisningar

Redovisning för 2024 stipendier med kopior på verifikat bör inlämnas då projektet förverkligats, senast 31. mars 2025.

Årsmötet 2024

Årsmötet den 18.4.2024 valde två nya styrelsemedlemmar Mira Berglund-Fitzpatrick och Ida Flemmich. Karl-Wilhelm Lindgren valdes till stipendieansvarig och Viveka Åberg till ny sekreterare för föreningen. 

                                                                       

Medlemskap

Ansökan om medlemskap i föreningen sker genom att anmäla både postadress och eventuell e-postadress till sekreteraren under adressen sekreterare(ät)teaterforeningen.fi.

Vill du som redan är medlem i föreningen i fortsättningen få dina medlemsbrev per e-post?

Meddela din e-postadress här, Tack!

 

Skriv siffran 8 med bokstäver: